MEGAFONER.SE

– Länsbibliotek Uppsalas blogg för debatt, förmedling och omvärldsbevakning

20 september 2016
av Eleonor
Inga kommentarer

Häng med till Malmö!

Ni har väl inte missat att länsbiblioteket, tillsammans med projektet Dela Läslust, arrangerar en studieresa till Malmö i höst?

8-10 november åker folkbibliotekspersonal från de fyra Dela Läslust-länen till Malmö för en studieresa med fokus på mångspråk och mångkultur.

Läs mer på Dela Läslusts webb om resan – om du är intresserad av att följa med ska du anmäla dig senast 30 september!

3 augusti 2016
av Anneli Lidström
Inga kommentarer

Dansa en bok!

Kan man dansa en bok? Det vill vi ta reda på i projektet Dansa en bok. Genom att kombinera olika konstformer vill vi inspirera till läsning, berättande och rörelse. Vi vill också visa hur man med hjälp av dans och musik kan jobba med språkinlärning på ett annorlunda och lustfyllt sätt. ”Det du lär med kroppen fastnar i knoppen” är vår tanke!
Dansa en bok drivs av Länsbibliotek Uppsala och Kulturenheten inom Kultur och bildning, Landstinget Uppsala län, och görs med stöd från Kulturrådet. Projektteamet består av koreograf Sophia Färlin-Månsson, danskonsulent Eva Forsberg Pejler och bibliotekskonsulent Anneli Lidström.
Vi arbetar just nu med att ta fram en handledning med tips på rörelsemönster, dansövningar, musik och rekvisita för att underlätta språkinlärning och läsförståelse för barn. Sophia Färlin-Månsson har besökt förskolan Humlegården i Tierps kommun och en klass på Eriksskolan i Uppsala och provat Dansa en bok med barnen.
Hon kommer att göra fler workshops med fokusgrupper av barn i Uppsala län under hösten. Detta för att det är viktigt att barnens egna tankar och eget skapande får vara med i utformningen. Det färdiga materialet skall kunna användas av pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn i åldersgruppen 4-7 år. Handledningen skall kunna användas till valfria böcker och musik.
Så här tyckte några av barnen om att prova på att dansa en bok:
– Bra – att vi fick göra bokstäver av våra kroppar!
– Jättebra – hitta på nya rörelser som jag aldrig gjort tidigare.
– Bra – allting var roligt!
– Allting var bra – göra tunnlar, forma stenar, vara en stock och
sten…
– Jättebra – skriva namn med sin egen kropp!
– Bra – när vi gjorde luftballongen.
– Allting – göra räven var roligt! Roligt att vara uggla!
– Roligt att vara orm
– Roligt att vara tåg
– Jätteroligt att dansa!Ho¦êgupplo¦êsta_50_av_122Ho¦êgupplo¦êsta_69_av_122 Ho¦êgupplo¦êsta_115_av_122Högupplösta_45_av_122
Högupplösta_116_av_122

7 juni 2016
av Ulrika Danielsson
Inga kommentarer

Talboken kommer – ett MTM-projekt med länsanknytning

MTM-projektet ”Talboken kommer” handlar om att utveckla en tjänst där biblioteken kan förmedla talböcker via internet till äldre och teknikovana låntagare. Första testbibliotek blir Bibliotek Uppsala och testperioden förväntas dra igång på allvar till hösten.

På nätverksmötet för digital delaktighet den 19 maj berättade Maja Olsson, vikarierande bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek, mer om projektet och uppdraget som testbibliotek. I korthet innebär tjänsten att bibliotekspersonal lägger talböckerna i en digital bokhylla och skickar iväg till låntagarens internetanslutna Daisyspelare, istället för att posta fysiska talböcker. Till en början kommer tjänsten att rikta sig till taltidningsprenumeranter, eftersom de redan har den grundteknik som krävs: internetanslutna spelare, internetuppkoppling och användarstöd. I ett senare skede är det tänkt att alla Boken kommer-låntagare med talboksbehov ska kunna ta del av detta.

Maja Olsson menar att Talboken kommer-tjänsten verkar mycket lovande och lyfter fram flera positiva aspekter. Den kan sannolikt leda till påtagligt förbättrad service för många låntagare, främst genom snabbare tillgång till litteratur. Förhoppningsvis kommer tjänsten att minska hanteringsarbetet som idag omgärdar fysiska medier vid bibliotek och därmed skapa mer utrymme för urval och boktips. MTM framhåller också att kostnader, transporter och miljöpåverkan kommer att minska.

Även utmaningar i projektet är värda att nämnas. De spelare som har internetanslutning är inte testade mot tjänsten, men målsättningen är att de spelarnas mjukvara ska anpassas till Talboken kommer. Maja Olsson påpekar att den ojämlika tillgången på spelare beroende på var man bor i landet kan bli ett problem på sikt. MTM har ett särskilt ansvar för taltidningsprenumeranternas behov av spelare och teknikstöd, men när tjänsten i ett senare skede ska omfatta även andra blir ansvarsfrågan viktig. Vem ska göra vad framöver?

Vi följer projektet – och testperioden – med spänning och får säkert anledning att återkomma.

På MTM:s webbplats kan du läsa mer om ”Talboken kommer”.